Tehnike učenja engleskog

Usluge naše škole engleskog jezika

Usluge učenja jezika

Nastava je  prilagođena  najrazličitijim uzrastima, profesijama i  svim nivoima znanja

Individualni časovi

Možda ste već učili engleski jezik, u školi ili na kursevima, ali ipak  niste zadovoljni stečenim znanjem i imate osećaj da vam je potreban čas “jedan na jedan” kako biste se konačno oslobodili, aktivirali svoje pasivno znanje i progovorili. Pristup profesora vašim potrebama potpuno je individualan,  jer u obzir uzima način na koji vi najlakše učite i pamtite. Zahvaljujući upravo ovakvom pristupu podučavanja polaznici vrlo brzo steknu utisak da je učenje jezika zapravo mnogo lakše i zabavnije nego što su mislili, a kada osete radost i zabavu prilikom učenja, znanje se stiče i aktivira bez napora, neosetno i sa lakoćom.

Časovi u grupama

Kada se organizuju časovi u grupama postoji tačan program koji se prelazi na datom nivou, vremenski okvir je najčešće 4 meseca, mada ga možemo utvrditi nakon analize potreba većine polaznika grupe.

U nastavi koristimo udžbenike vodećih svetskih izdavačkih kuća (Oxford, Cambridge, Pearson) koji su prilagođeni svim uzrastima, sferama interesovanja i profesijama. U zavisnosti od potreba polaznika  koristimo mnoštvo dodatnih materijala koje usklađujemo sa zahtevima i  trenutnim potrebama naših polaznika. Maksimalni broj polaznika u grupama je 6.

Časovi konverzacije – aktivirajte svoje znanje

Ovaj tip časova je za polaznike koji već imaju izvesnu količinu znanja jer su ranije učili engleski jezik, ali se ustručavaju i teško im je da ga govore. Potrebno im je da svoje pasivno znanje (puno reči i gramatičkih pravila koje već znaju, ali im je teško da sastave rečinicu) konačno aktiviraju na časovima konverzacije. Uz smernice i pomoć profesora  koji, kroz ilustrativne primere koji su pomogli ogromnom broju đaka,  pomaže polaznicima da popune “rupe” u znanju iz gramatike, polaznici će naučiti kada tačno da koriste određena glagolska vremena i postati mnogo sigurniji prilikom korišćenja ovih znanja koja su im neophodna kako bi što samouverenije govorili engleski jezik.

Poslovni engleski jezik

Časovi su namenjeni vama koji želite da steknete ili unapredite svoje znanje poslovnog engleskog jezika i samouverenije ga primenjujete govoreći engleski jezik u svom poslovnom okruženju ostvarujući što uspešniju poslovnu komunikaciju u različitim poslovnim situacijama.

Na ovom kursu poslovnog engleskog jezika naučićete kako:

– da što fluentnije i samouverenije komunicirate na engleskom jeziku u svom poslovnom okruženju;

-da pišete email-ove, poslovna pisma, žalbe, narudžbine, izveštaje, CV-je;

– da samopouzdano držite prezentacije na engleskom jeziku

– da uspešno pregovarate na engleskom jeziku

Kursevi/individualni časovi poslovnog engleskog jezika namenjeni su svima, bez obzira na trenutni nivo znanja, jer je i ova vrsta kurseva, kao  kod učenja standardnog engleskog jezika, prilagođena svim nivoima znanja od početnog pa sve do najvišeg nivoa.

Kursevi poslovnog engleskog jezika skrojeni za potrebe vaše firme

Kako je vreme u poslovnom svetu dragocena kategorija, a klasični udžbenici poslovnog engleskog često preopširni i nedovoljno adekvatni za određenu oblast poslovanja, uspešne kompanije za svoje zaposlene sve češće traže kurs koji je osmišljen i krojen po meri poslovnih potreba (tailor-made) same kompanije. Pre početka ovakvog kursa, neophodno je izvršiti detaljan uvid i analizu samih potreba kompanije, sektora date kompanije ili pojedinaca. Potrebno je sagledati dnevne aktivnosti, obaveze, delokrug poslovanja i ući što više u samu materiju i stručni vokabular i terminologiju koja se svakodnevno koristi. Tek nakon završene procene potreba i sagledavanja svakodnevnih  aktivnosti formira se program koji je neophodan polaznicima odnosno zaposlenima kompanije.  Ovako izrađen program je okosnica samog kursa, ali se on u zavisnosti od aktuelnih prioriteta kompanije, sektora ili samih polaznika može prilagođavati poslovnim potrebama  kompanije. Polaznici će zahvaljujući ovakvom  prsitupu i stečenim znanjima efikasnije i samouverenije komunicirati na engleskom jeziku u sferi svog poslovanja.

Specijalistički kursevi

Specijalistički kursevi zasnovani su na dugogodišnjem iskustvu u radu sa najrazličitijim kompanijama i profesijama, namenjeni su polaznicima koji žele da steknu znanje engleskog jezika iz usko stručnih oblasti, a bazirani su na specijalizovanim udžbenicima iz:

– ekonomije

– finansija i bankarstva

– prava

– marketinga

– medicine

– turizma

DECA

Individualni časovi za osnovce / srednjoškolce

Da li vaše dete ima poteškoća u savladavanju gramatike ili pri konverzaciji, kao i averziju prema ovom jeziku usled lošeg odnosa koji ima sa nastavnikom/profesorom u školi ili zbog ocene kojom nije zadovoljno?

Zahvaljujući  kreativnom, oprobanom i dinamičnom pristupu vaše dete će sa lakoćom savladati školsko gradivo, po potrebi popraviti ocenu,  a kako se već pokazalo u praksi, kada oseti pomak i postigne bolje rezultate zaista će zavoleti engleski jezik i uživati učeći i pričajući ga.

Kursevi za osnovce / srednjoškolce (tinejdžere)

Kako bismo nastavu učinili dinamičnijom i interesantnijom, pored toga što u radu sa decom školskog uzrasta koristimo udžbenike renomiranih izdavačkih kuća (Oxford, Cambridge, Pearson) koje prate sfere interesovanja dece najrazličitijih uzrasta, koristimo i adekvatni, dodatni materijal kroz koji se trudimo da deci pomognemo da šire svoje vidike i pružimo korisna dodatna saznanja koja doprinose kako razvoju njihove kreativnosti, tako i opštoj kulturi.

Većina izdavačkih kuća pomno prati interesovanja današnjih tinejdžera te u skladu sa tim u svojim udžbenicima obrađuju njima važne i primamljive teme, što časove njima čini inspirativnijim i zabavnijim. Pored toga i sam profesor osluškuje šta je to što njih zanima, što ih pokreće i inpiriše, a zatim u skladu sa tim priprema adekvatan materijal i teme koje se obrađuju na  časovima.

Pripreme za polaganje međunarodnih ispita IELTS i TOEFL

Ukoliko vam je potrebna  pomoć prilikom pripreme za polaganje nekih od međunarodnih ispita FCE, CAE, CPE, TOEFL i IELTS iskusni profesor engleskog jezika pomoći će vam da postignete što bolji rezultat i steknete neku od ovih internacionalnih diploma.

Svi ovi ispiti se sastoje iz četiri dela: čitanja (reading), slušanja (listening), govora (speaking) i pisanja (writing).

Priprema za TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  ispite

Položeni TOEFL ispit obezbediće vam diplomu koja je priznata dve godine, a potrebna vam je prilikom prijavljivanja za inostrane studije, postdiplomske studije ili posao.

Nivo znanja koji je potreban pre početka same pripreme za TOEFL ispit je  B2 nivo ili upper-intermediate.

Priprema za IELTS (International English Language Testing System) ispite

Položeni IELTS ispit će vam doneti diplomu koja je takođe priznata dve godine kao i TOEFL diploma.

Nivo znanja koji je potreban pre nego što počnete pripremu za  IELTS kao i za TOEFL ispit je  B2 nivo ili upper-intermediate.

Rezultati ili ocene koje se dobijaju su u domenu od 0 do 9, te je i ovde važno da znate koja vam je ocena potrebna kako biste bili primljeni u instituciju za koju ste aplicirali.

Postoje dva tipa IELTS ispita:

  1. Akademski (Academic Module) ispit je za sve one koji žele da upišu studije, bilo osnovne ili postdiplomske, a ispitom se proverava da li će student moći da prati predavanja na engleskom jeziku.
  2. Opšti (General Training Module) ispit je za učenike koji žele da završe srednju skolu u inostranstvu, ali i za one kojima je potrebna radna viza.

Polaznici se najčešće jave par nedelja pred sam ispit, a kako u tom slučaju nemaju vremena na pretek na časovima se najviše pripremaju za usmeni deo ispita, kao i za pisanje eseja. Pored toga što će vam ukazati na moguće gramatičke greške, profesor daje jasne instrukcije za pisanje svih vrsta eseja, planiranje i organizaciju sadržaja. Na časovima se obrađuju najčešče teme i pokriva tematski vokabular koji se javlja kako na pismenom tako i na usmenom delu ispita.

About the author

Teacher

Ja sam Marija Huber, profesor engleskog jezika i književnosti, NLP Business Practitioner i sertifikovani Montesori vaspitač.

Add Comment

Click here to post a comment

Najnovije na blogu

Najnoviji komentari